ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

TSH 60T (30400)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

FT4 60T (30459)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

FERRITIN 60T (30411)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

PSA T 60T (30428)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

ANTI-TG (ATG) 30462

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

HCG 60T (30405)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

CA 125 30T (30426)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

CA 15.3 30T (30429)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

CA 19.9 30T (30427)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

CEA 60T (30453)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

FPSA 30T (30440)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

FSH 60T (30407)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ VIDAS-MINI VIDAS

FT3 60T (30402)