ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ASEPTODERM SPRAY 250ml

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ASEPTOMAN GEL 1000 ml

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ASEPTOMAN MED 1000ml

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

BAKTI RUB GEL 100 ML

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

BAKTI RUB GEL 500 ML

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

BAKTI RUB SPRAY 250 ML

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

BAKTI SOAP PREMIUM 1L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CHLOR. 2% IN ALCOHOL 70% 250ml

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

DESCOSEPT 1L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

GERMIFREE 60ml

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

MANUSEPT 1L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

PERFEKTAN TB 1L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

PERFEKTAN TB 2L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

PERFEKTAN TB 5L

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

SEPTODERM HAUT 1L