Τιμή: 33,000 45,500  Τιμή με Φ.Π.Α. 40,920 
Τιμή: 38,000  Τιμή με Φ.Π.Α. 47,120 
Τιμή: 45,500  Τιμή με Φ.Π.Α. 56,420 
Τιμή: 33,000  Τιμή με Φ.Π.Α. 40,920